SKOLEKLASSE


Elever på alle klassetrinn får oppleve en Bronsealderboplass og føle hvordan hverdagen kan ha vært for over 3000 år siden.

Fra og med 2019 er det Sunniva, barnebarn til Eldir og Gorm som overtar skoleklasse-tilbudet på Bronseplassen.

Agenda for skoleklasser

Tidspunkt Beskrivelse
10:00 Du blir ønsket velkommen av Bronseplassens lærer
10:00 - 11:00 En skoletime ved bålet i langhuset og vandring gjennom historien...
11:00 - 12:00 Spisepause. Mulighet for å grille
13:00 Hjemreise (etter avtale)
Last ned imformasjonsskriv