Et levende klasserom på

BRONSEPLASSEN

Steinalder - Bronsealder - Jernalder - Vikingtid


Skoleklasser
Elever på alle klassetrinn får oppleve en Bronsealderboplass
og føle hvordan hverdagen kan ha vært for over 3000 år siden.

Vårseson fra april til juni
Høstsesong fra august til oktober

Se vår brosjyre
Alle foto av: Gorm